Please reload

Recent Posts

Nova lokacija: Shopping centar "Džananović"

October 4, 2018

1/4
Please reload

Featured Posts

Slagalice su dobre za mentalni razvoj djeteta

October 15, 2018

Slagalice dobre za dječji mozak i kognitivni razvoj djeteta. Slagalice su igračke koje bi trebalo imati svako dijete.

Zašto se slagalice smatraju korisnim za dječji mentalni razvoj?

 

Psiholozi su utvrdili da na razvoj dječjeg mozga značajno utiče to kada dijete direktno djeluje ili manipuliše svijetom oko sebe, a slagalice mu pružaju upravo tu mogućnost. Igrajući se sa slagalicama, djeca uče da djeluju sa svojim okruženjem, mijenjajući njegove oblike.

Kada djeca okreću, stavljaju ili uklanjaju dijelove slagalice, oni vježbaju koordinaciju između svojih ruku i očiju. Oči vide zagonetku, a mozak zatim predviđa kako slagalica treba da izgleda ili koji dio treba pronaći i postaviti na mjesto. Tada mozak, oči i ruke rade zajedno kako bi pronašli, postavili i uklopili djelić u slagalicu i riješili zadatak.

 

Razvoj fine motorike

 

Slagalice omogućavaju djeci da razviju fine motoričke vještine.

Fina motorika zahtijeva male, specijalizovane pokrete koje stimuliše upravo slagalica. Igranjem sa njenim sitnim dijelovima, djeca razvijaju mišiće prstića i šake, kao i njihovu koordinaciju. Fina motorika je potrebna za budući razvoj grafomotorike, kao i za druga važna postignuća.

Krupne motoričke sposobnosti beba i male djece mogu da se poboljšaju blokovima za slaganje i drugim velikim slagalicama, sa kojima je lako raditi.

Vještina djelotvornog rješavanja problema je izuzetno važna. Dok dijete gleda različite dijelove slagalice i razmišlja gdje se oni uklapaju ili ne uklapaju, ono zapravo razvija vještinu rješavanja problema.

 

Kod slagalica nema varanja:  ili se uklapa ili se ne uklapa. Zato ovakav vid igre poudučava djecu da razmišljaju na logičan način i da koriste vlastiti um kako bi došli do rješenja problema.

Za mlađu djecu, ali i bebe, učenje prepoznavanja i sortiranja oblika je važan dio njihova razvoja. Kod pojedinih slagalica dijelovi moraju biti prepoznati i razvrstani prije nego što se mogu sastaviti. Ovakva igra djecu uči početnim matematičkim pojmovima i razvija vizualnu diskriminaciju.

Na taj način se razvija  sposobnost uočavanja sličnosti i razlika u obliku, boji, uzorku, veličini, položaju ili pak orijentaciji djelića slagalice.

 

Razvoj pamćenja

 

Jednostavne slagalice mogu stimulisati i poboljšati dječje opažanje i memoriju. Na primjer, dijete će morati da obrati pažnju na veličinu, boju i oblik različitih dijelova dok konačno ne složi slagalicu. Ako se komad ne uklapa, dijete ga stavlja u stranu; ali vremenom će se morati sjetiti tog dijela kada mu bude potreban.

Kada se dijete igra sa slagalicom, ono često razvija strategiju za brže i učinkovitije slaganje njenih dijelova. Ono, recimo, prvo slaže manje segmente ili sortira komade sa hrpe u skladu sa bojama ili oblicima. To pomaže djetetu da nauči kako da postigne manje ciljeve, čiji će mu rezultati pomoći kao sredstvo za dostizanje većeg cilja.

Igrajte se sa djetetom, iz razloga što tako stimulišete djetetov govor, socijalne vještine, komunikaciju i kreativnost.

Izvor: www.kidsinfo.ba

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive

© 4 kutka 2018.